Politica de confidențialitate

Prelucrarea datelor personale pe care ni le furnizezi se face în conformitate cu Legea nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, modificată și completată și cu Legea nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal și protecția vieții private în sectorul comunicațiilor electronice.

Datele tale sunt prelucrate în următoarele scopuri:

  • activități medicale
  • comunicare
  • reclamă, marketing și publicitate
  • statistică

Conform Legii nr. 677/2001, ai dreptul de acces și de intervenție asupra datelor tale. De asemenea, ai dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale și dreptul de a te adresa justiției. Totodată, ai dreptul să te opui prelucrării datelor personale care te privesc și să soliciți ștergerea acestora, trimițându-ne o cerere scrisă, datată și semnată. Dacă unele dintre datele personale sunt incorecte sau nu mai sunt de actualitate, te rugăm să ne anunți în cel mai scurt timp, pentru a le modifica.

BB Care Medical Center SRL este operator de date cu caracter personal, înregistrat în Registrul Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal cu nr. 0006449.